Grondverzet

Ook met graafwerk voor hemelwaterafvoer, CO₂-leidingen, HDPE-leidingen en elektroleidingen zijn wij bekend. Binnen ons team werken diverse kraanmachinisten en grondwerkers gespecialiseerd in het graven en installeren van diverse leidingen. Voor het egaliseren van de kas beschikken wij over de nieuwste tractoren en de meest geavanceerde egaliseerapparatuur.

Recent gerealiseerde projecten

Projecten